مقایسه محصولات


صفحه میز
سنگ یکدست
پایه های میز و صندلی
استیل
پارچه استفاده شده برای مدل جزیره u
مسکو خارجی اصل
تحمل وزن برای صندلی مدل جزیره u
140کیلو خالص
مانگاری مدل جزیره u
بیش از 10 سال
تحویل تهران و حومه البرز
۱۰روزکاری
تحویل دیگر شهر های کشور
۱۵روزکاری